bamigs logo bg
Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н.

Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н.

Дата и място на раждане: 21 февруари 1962 г., гр. Левски, обл. Плевен

Образование

 • Немска езикова гимназия – гр. Ловеч (1976-1981)
 • Висш Медицински институт – гр. Плевен (1983-1989)
 • Специалност "Акушерство и гинекология" (1996)
 • Специалност "Онкология" (2001)
 • Образователна и научна степен "Доктор по медицина" (2006)
 • Специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт" (2010)
 • Научна степен "Доктор на медицинските науки" (2012)

Академични позиции

 • Доцент, МУ - Плевен, Катедра „Акушерски грижи“ – от 2007 г.
 • Декан на Факултет „Здравни грижи“ (ноември 2011-февруари 2013)
 • Професор, МУ - Плевен,  Катедра „Акушерски грижи“ – от  2012 г.
 • Ректор на МУ - Плевен (2013-2021)

Членство в научни организации

 • Българско дружество по Акушерство и гинекология – от 2002 г.
 • Българска Асоциация по Гинекологична Ендоскопия (БАГЕ) – от 2005 г., Секретар на БАГЕ – от 2009 г.
 • Българска Асоциация по онкогинекология (БАОГ) – от 2006 г., член на Управителния съвет на БАОГ – от 2010 г.
 • European Association for Transluminal Surgery (EATS) – 2007 г.
 • Bulgarian Association of Ultrasound in Medicine (Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината) – от 2008 г.
 • European Society of Gynecological Oncology (ESGO) – от 2009 г.
 • Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS) – от 2009 г., член на Управителния борд на SERGS от 2015 г.
 • Българска Асоциация по Минимално Инвазивна Гинекологична Хирургия (БАМИГХ) – от 2010 г., учредителен член, член на Управителния съвет и секретар на БАМИГХ
 • Society of Robotic Surgery (SRS) – от 2010 г.
 • South East European robotic Society (SEERS) – 2010 г., учредителен член
 • International Delegate на Society of Laparoendoscopic sugeons (USA) – 2016 г.
 • Член на Управителния съвет на Съвета на ректорите на Висшите училища в България – от 13.04.2018 г.

Специализации

 • Специализация по лапароскопска и гинекологична хирургия, гинекологична клиника – Йена, Германия (2002);
 • Специализация по гинекологична лапароскопия и хистероскопия - Париж (2004);
 • Специализация по лапароскопска и гинекологична хирургия – Кьолн, Германия(2005);
 • Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с роботизирана система da Vinci S като Patient – Side Assistant – Страсбург, Франция (2008);
 • Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с роботизирана система da Vinci S като Console Surgeon – Страсбург, Франция (2010)

Преподавателска дейност

 • Лекционни курсове по гинекология пред студенти oт специалност „Акушерка“
 • Лектор на курс за обучение по ендоскопска хирургия в Телекомуникационен Университетски Ендоскопски център – Плевен (2007)

Професионални интереси

 • Оперативно лечение на злокачествени и доброкачествени тумори на женските полови органи
 • Рак на яйчника – експресия на рецептори за епидермален растежен фактор
 • Лапароскопска хирургия на гинекологичните заболявания
 • Роботизирана гинекологична хирургия
 • Рак на вулвата – реконструктивна хирургия

Научни публикации

 • Общ брой - 408
 • Публикации, свързани с дисертационни трудове – 28
 • Публикации в научни списания, глави от книги и сборници – 233
 • Съобщения от конгреси и конференции – 147
 • Научни филми – 2

Награди

 • 2007 г. – номиниран за лекар на годината и удостоен с грамота и почетен знак по случай Деня на българския лекар и за принос в областта на медицината
 • 2006 г.- публикуване на биографични данни в 6-то издание на годишника "Who’s Who is Medicine and Healthcare"
 • 2007 г. – номиниран и избран за член на International Biographical Centre (IBC) "TOP 100 HEALTH PROFFESIONALS 2007", Cambridge, England
 • 2010 г. – включен в Енциклопедичната книга „Светила в Българската медицина“
 • 2011 г. – удостоен с грамота и почетен знак за принос в развитието на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен
 • 2011 г. – номиниран от American Biographical Institute за „Мъж на годината 2011“ (Man of the Year 2011)
 • 2012 г. – награден с плакет „За заслуги към университета“, по повод 38-та годишнина от основаването на МУ - Плевен
 • 2012 г. – удостоен със званието „Плевенчанин на годината 2012“ от Клиничен институт по репродуктивна медицина „Света Елисавета“ – гр. Плевен
 • 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г. – удостоен с грамота след номинация от пациенти във връзка с инициативата „Лекарите, на които вярваме“ на вестник „24 часа“
 • 2015 г. – удостоен с почетен знак и грамота за изключителен принос за развитието на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен
 • 2018 г. – удостоен с плакет и грамота за заслуги в създаването и развитието на факултет „Здравни грижи“ по повод на 10 години факултет „Здравни грижи“
 • 15 май 2018 г. – удостоен със званието „Почетен гражданин на Плевен“

Езикова квалификация

 • Немски
 • Руски
 • Английски