bamigs logo bg

Уважаеми колеги и съмишленици,

През месец май на 2023 година се проведе Първият Конгрес на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна и Роботизирана Хирургия (БАМИРХ). Конгресът се превърна в значимо международно събитие с отзвук по всички краища на страната, както и в различни части на Европа и света – САЩ, Бразилия, Турция, Германия, Австрия, Франция, Гърция, Обединеното Кралство! Научната порограма беше подкрепена от 69 лектори, 18 от които - световно известни учени от областта на хирургията, урологията, гинекологията и феталната медицина.

Престижният национален форум с международно участие постави началото на поредица от ежегодни научни събития, организирани от БАМИРХ. На свое заседание Управителният съвет на Асоциацията взе решение на 10-12 май 2024 г. да се проведе Първата Конференция на БАМИРХ, която ще бъде наименована Плевенски Минимално Инвазивни Дни, 2024. Основната идея на тази инициатива е да се привличат и обучават млади лекари и специалисти по здравни грижи. Следващият Втори Конгрес на БАМИРХ с международно участие ще се проведе през месец май 2026 г.

Като потвърждение за ефективното сътрудничество на БАМИРХ и Обществото на лапароскопските и роботизирани хирурзи (Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons - SLS) от САЩ, през месец октомври тази година нашата Асоциация имаше сериозно научно участие на поредния Конгрес на SLS в Орландо, Флорида. Председателят на БАМИРХ, Почетният Предеседател, академик Григор Горчев, и Ръководителят на направление Обучение и научно-изследователска дейност към БАМИРХ, проф. Добромир Димитров, представиха българския опит в роботизираната и лапароскопската хирургия с три пленарни доклада и един постер.

Скъпи колеги и приятели,

Подготовката на Първата Конференция на БАМИРХ – Плевенски Минимално Инвазивни Дни, 2024, вече започна. Своевременна информация за всички новини, които касаят Конференцията ще получавате на сайта на БАМИРХ - bamirs.bg. На всички въпроси, които ви вълнуват, сме готови да дадем компетентен отговор на електронната поща на Асоциацията - e-mail: mirs@bamirs.bg.

С приятелски поздрав,

Проф. Славчо Томов

 

Президент на БАМИРХ

 

Уважаеми колеги и съмишленици,

През месец май на 2023 година се проведе Първият Конгрес на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна и Роботизирана Хирургия (БАМИРХ). Конгресът се превърна в значимо международно събитие с отзвук по всички краища на страната, както и в различни части на Европа и света – САЩ, Бразилия, Турция, Германия, Австрия, Франция, Гърция, Обединеното Кралство! Научната порограма беше подкрепена от 69 лектори, 18 от които - световно известни учени от областта на хирургията, урологията, гинекологията и феталната медицина.

Престижният национален форум с международно участие постави началото на поредица от ежегодни научни събития, организирани от БАМИРХ. На свое заседание Управителният съвет на Асоциацията взе решение на 10-12 май 2024 г. да се проведе Първата Конференция на БАМИРХ, която ще бъде наименована Плевенски Минимално Инвазивни Дни, 2024. Основната идея на тази инициатива е да се привличат и обучават млади лекари и специалисти по здравни грижи. Следващият Втори Конгрес на БАМИРХ с международно участие ще се проведе през месец май 2026 г.

Като потвърждение за ефективното сътрудничество на БАМИРХ и Обществото на лапароскопските и роботизирани хирурзи (Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons - SLS) от САЩ, през месец октомври тази година нашата Асоциация имаше сериозно научно участие на поредния Конгрес на SLS в Орландо, Флорида. Председателят на БАМИРХ, Почетният Предеседател, академик Григор Горчев, и Ръководителят на направление Обучение и научно-изследователска дейност към БАМИРХ, проф. Добромир Димитров, представиха българския опит в роботизираната и лапароскопската хирургия с три пленарни доклада и един постер.

Скъпи колеги и приятели,

Подготовката на Първата Конференция на БАМИРХ – Плевенски Минимално Инвазивни Дни, 2024, вече започна. Своевременна информация за всички новини, които касаят Конференцията ще получавате на сайта на БАМИРХ - bamirs.bg. На всички въпроси, които ви вълнуват, сме готови да дадем компетентен отговор на електронната поща на Асоциацията - e-mail: mirs@bamirs.bg.

 

С приятелски поздрав,

Проф. Славчо Томов

 

Президент на БАМИРХ

 

 

Image