Уважаеми колеги и приятели,

Завърши Първият конгрес на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна и Роботизирана Хирургия (БАМИРХ). Все още подвластни на емоцията от преминалото събитие ми позволете да изкажа своите най-сърдечни благодарности на всички, които допринесоха за това, Конгресът да се превърне в значимо международно събитие с отзвук по всички краища на страната, както и в различни части на Европа и света – САЩ, Бразилия, Турция, Германия, Австрия, Франция, Гърция, Обединеното Кралство! Научната порограма беше подкрепена от 69 лектори, 18 от които - световно известни учени от областта на хирургията, урологията, гинекологията и феталната медицина. Предконгресният курс с практическа насоченост, ментори на който бяха представителите на Обществото на лапароскопските и роботизираните хирурзи (Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons - SLS) от САЩ, се посрещна от младите лекари и студентите с огромен интерес. По време на научните сесии се проведоха изключително задълбочени професионални дискусии. Участнците в Конгреса имаха уникалната възможност да наблюдават и предаванията на хирургия на живо от двете университетски болници – УМБАЛ “Света Марина” и УМБАЛ “Георги Странски”, гр. Плевен.

Мотото на Конгреса “Прецизна хирургия, за по-добро бъдеще” корспондираше с целта на научната програма да представи иновативния характер на минимално-инвазивната и роботизираната хирургия, тяхната прецизност и сигурност, които дават възможност за по-добри следоперативни резултати, по-добро здраве и по-добро бъдеще!

Всички, които станахме съпричастни на престижния национален форум с международно участие, сме убедени, че това е само началото на поредица от ежегодни научни събития, организирани от БАМИРХ. На свое заседание Управителният съвет на Асоциацията взе решение следващият конгрес да се проведе 2026 година. През месец май 2023 г., с подкрепата и под егидата на БАМИРХ, ще стартира поредица от Плевенски Минимално Инвазивни Дни, като идеята е да се привличат и обучават млади лекари и специалисти по здравни грижи.

В края на моето послание ми позволете да се обърна към всички членове и симпатизанти на БАМИРХ, членовете на управителния съвет на Асоциацията и всички, които са съпричастни на идеята за популяризиране и утвърждаване на основните принципи на минимално-инвазивната хиргия в България, в Европа и по света с традиционните пожелания за здраве и успешна професионална реализация!

 

С приятелски поздрав,

Проф. Славчо Томов

 

Президент на БАМИРХ

 

Уважаеми колеги и приятели,

Завърши Първият конгрес на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна и Роботизирана Хирургия (БАМИРХ). Все още подвластни на емоцията от преминалото събитие ми позволете да изкажа своите най-сърдечни благодарности на всички, които допринесоха за това, Конгресът да се превърне в значимо международно събитие с отзвук по всички краища на страната, както и в различни части на Европа и света – САЩ, Бразилия, Турция, Германия, Австрия, Франция, Гърция, Обединеното Кралство! Научната порограма беше подкрепена от 69 лектори, 18 от които - световно известни учени от областта на хирургията, урологията, гинекологията и феталната медицина. Предконгресният курс с практическа насоченост, ментори на който бяха представителите на Обществото на лапароскопските и роботизираните хирурзи (Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons - SLS) от САЩ, се посрещна от младите лекари и студентите с огромен интерес. По време на научните сесии се проведоха изключително задълбочени професионални дискусии. Участнците в Конгреса имаха уникалната възможност да наблюдават и предаванията на хирургия на живо от двете университетски болници – УМБАЛ “Света Марина” и УМБАЛ “Георги Странски”, гр. Плевен.

Мотото на Конгреса “Прецизна хирургия, за по-добро бъдеще” корспондираше с целта на научната програма да представи иновативния характер на минимално-инвазивната и роботизираната хирургия, тяхната прецизност и сигурност, които дават възможност за по-добри следоперативни резултати, по-добро здраве и по-добро бъдеще!

Всички, които станахме съпричастни на престижния национален форум с международно участие, сме убедени, че това е само началото на поредица от ежегодни научни събития, организирани от БАМИРХ. На свое заседание Управителният съвет на Асоциацията взе решение следващият конгрес да се проведе 2026 година. През месец май 2023 г., с подкрепата и под егидата на БАМИРХ, ще стартира поредица от Плевенски Минимално Инвазивни Дни, като идеята е да се привличат и обучават млади лекари и специалисти по здравни грижи.

В края на моето послание ми позволете да се обърна към всички членове и симпатизанти на БАМИРХ, членовете на управителния съвет на Асоциацията и всички, които са съпричастни на идеята за популяризиране и утвърждаване на основните принципи на минимално-инвазивната хиргия в България, в Европа и по света с традиционните пожелания за здраве и успешна професионална реализация!

 

С приятелски поздрав,

Проф. Славчо Томов

 

Президент на БАМИРХ

 

 

Image