bamigs logo bg
Председател
Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н.
Председател
Биографични данни
Почетен председател
Акад. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.
Почетен председател
Биографични данни
Заместник председател
Проф. д-р Явор Димитров Корновски д.м.н.
Заместник председател
Биографични данни