Уважаеми колеги и съмишленици,

През месец май на настоящата година се проведе Първият Конгрес на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна и Роботизирана Хирургия (БАМИРХ). Конгресът се превърна в значимо международно събитие с отзвук по всички краища на страната, както и в различни части на Европа и света – САЩ, Бразилия, Турция, Германия, Австрия, Франция, Гърция, Обединеното Кралство! Научната порограма беше подкрепена от 69 лектори, 18 от които - световно известни учени от областта на хирургията, урологията, гинекологията и феталната медицина.

Престижният национален форум с международно участие постави началото на поредица от ежегодни научни събития, организирани от БАМИРХ. На свое заседание Управителният съвет на Асоциацията взе решение през месец май 2024 г. да се проведе Първата Конференция на БМИРХ, която ще бъде наименована Плевенски Минимално Инвазивни Дни, 2024. Основната идея на тази инициатива е да се привличат и обучават млади лекари и специалисти по здравни грижи. Следващият Втори Конгрес на БАМИРХ с международно участие ще се проведе през месец май 2026 г.

Като потвърждение за ефективното сътрудничество на БАМИРХ и Обществото на лапароскопските и роботизирани хирурзи (Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons - SLS) от САЩ, през месец октомври тази година нашата Асоциация имаше сериозно научно участие на поредния Конгрес на SLS в Орландо, Флорида. Председателят на БАМИРХ, Почетният Предеседател, академик Григор Горчев, и Ръководителят на направление Обучение и научно-изследователска дейност към БАМИРХ, проф. Добромир Димитров, представиха българския опит в роботизираната и лапароскопската хирургия с три пленарни доклада и един постер.

Скъпи колеги и приятели,

Подготовката на Първата Конференция на БАМИРХ – Плевенски Минимално Инвазивни Дни, 2024, вече започна. Своевременна информация за всички новини, които касаят Конференцията ще получавате на сайта на БАМИРХ - bamirs.bg. На всички въпроси, които ви вълнуват, сме готови да дадем компетентен отговор на електронната поща на Асоциацията - e.mail: mirs@bamirs.com.

С приятелски поздрав,

Проф. Славчо Томов

 

Президент на БАМИРХ

 

Уважаеми колеги и съмишленици,

През месец май на настоящата година се проведе Първият Конгрес на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна и Роботизирана Хирургия (БАМИРХ). Конгресът се превърна в значимо международно събитие с отзвук по всички краища на страната, както и в различни части на Европа и света – САЩ, Бразилия, Турция, Германия, Австрия, Франция, Гърция, Обединеното Кралство! Научната порограма беше подкрепена от 69 лектори, 18 от които - световно известни учени от областта на хирургията, урологията, гинекологията и феталната медицина.

Престижният национален форум с международно участие постави началото на поредица от ежегодни научни събития, организирани от БАМИРХ. На свое заседание Управителният съвет на Асоциацията взе решение през месец май 2024 г. да се проведе Първата Конференция на БМИРХ, която ще бъде наименована Плевенски Минимално Инвазивни Дни, 2024. Основната идея на тази инициатива е да се привличат и обучават млади лекари и специалисти по здравни грижи. Следващият Втори Конгрес на БАМИРХ с международно участие ще се проведе през месец май 2026 г.

Като потвърждение за ефективното сътрудничество на БАМИРХ и Обществото на лапароскопските и роботизирани хирурзи (Society of Laparoscopic and Robotic Surgeons - SLS) от САЩ, през месец октомври тази година нашата Асоциация имаше сериозно научно участие на поредния Конгрес на SLS в Орландо, Флорида. Председателят на БАМИРХ, Почетният Предеседател, академик Григор Горчев, и Ръководителят на направление Обучение и научно-изследователска дейност към БАМИРХ, проф. Добромир Димитров, представиха българския опит в роботизираната и лапароскопската хирургия с три пленарни доклада и един постер.

Скъпи колеги и приятели,

Подготовката на Първата Конференция на БАМИРХ – Плевенски Минимално Инвазивни Дни, 2024, вече започна. Своевременна информация за всички новини, които касаят Конференцията ще получавате на сайта на БАМИРХ - bamirs.bg. На всички въпроси, които ви вълнуват, сме готови да дадем компетентен отговор на електронната поща на Асоциацията - e.mail: mirs@bamirs.com.

 

С приятелски поздрав,

Проф. Славчо Томов

 

Президент на БАМИРХ