bamigs logo bg

Председател

Академик Григор Горчев

 

Членове

Минимално-инвазивна абдоминална хирургия

Генерал Венцислав Мутафчийски

Проф. Никола Владов

Проф. Тома Пожарлиев

 

Минимално-инвазивна торакална хирургия

Доц. Цветан Минчев

 

Минимално-инвазивна урологична хирургия

Проф. Марин Георгиев

Проф. Деян Анакиевки

Доц. Владислав Дунев

 

Минимално-инвазивна гинекологична хирургия

Проф. Явор Корновски

Проф. Емил Ковачев

Доц. Светлозар Стойков

 

Роботизирана хирургия

Проф. Красимир Иванов

Проф. Николай Колев

Проф. Иван Костов

 

Научна сесия за медицински сестри и акушерки

Проф. Кирил Драганов

Д-р Георги Николов

Д-р Стефан Бузалов