bamigs logo bg

Научна програма

Прецизна хирургия, за по-добро бъдеще

 

Първа Национална Конференция

Плевенски Минимално Инвазивни Дни

на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна

 и Роботизирана Хирургия

(БАМИРХ)

с международно участие

 

Медицински университет – Плевен

Телекомуникационен Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ)

10-12 май 2024 г., гр. Плевен

 

Председател на Конференцията

Проф. Славчо Томов

 

Организационен комитет

Председател

Проф. Добромир Димитров

Членове

Проф. Росен Маджов

Проф. Росен Димов

Проф. Никола Колев

Проф. Красимир Янев

Проф. Ивелин Такоров

Проф. Боян Атанасов

Доц. Илия Карагьозов

Д-р Николай Попов

Д-р Валери Нецов

Акушерка Камелия Илиева

Научен комитет

Председател

Академик Григор Горчев

Членове

Минимално-инвазивна абдоминална хирургия

Генерал Венцислав Мутафчийски

Проф. Никола Владов

Проф. Тома Пожарлиев

Минимално-инвазивна торакална хирургия

Доц. Цветан Минчев

Минимално-инвазивна урологична хирургия

Проф. Марин Георгиев

Проф. Деян Анакиевки

Доц. Владислав Дунев

Минимално-инвазивна гинекологична хирургия

Проф. Явор Корновски

Проф. Емил Ковачев

Доц. Светлозар Стойков

Роботизирана хирургия

Проф. Красимир Иванов

Проф. Николай Колев

Научна сесия за специалисти по здравни грижи

Проф. Кирил Драганов

Д-р Георги Николов

Д-р Стефан Бузалов


10 май, петък, 2024 г.


8:00-18:00 Регистрация

Фоайе, ТЕЛЕЦ

9:00-17:00 Курс за млади лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи

С прецизност в практиката към по-добри умения

| 9:00-11:10 Зала 1 Амброаз Паре|

9:00-9:10 Откриване на курса

9:10-11:00 Теоретична част

Модератори: Никола Владов, Добромир Димитров, Маринчо Георгиев

Tips and tricks

9:10-9:30 Лапароскопска абдоминална хирургия

Никола Владов1, Радослав Костадинов1, Ивелин Такоров2

1Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА-София; 2Първа клиника по коремна хирургия, ВМА, гр. София

9:30-9:50 Минимално-инвазивна торакална хирургия

Цветан Минчев

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“, гр. София

9:50-10:10 Лапароскопска урологична хирургия

1Маринчо Георгиев, 1Красимир Янев, 2Николай Колев, 2Боян Атанасов

1УМБАЛ “Александровска”, МУ-София; 2УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет – Плевен

10:10-10:30 Минимално-инвазивна гинекологична хирургия

Григор Горчев, Славчо Томов, Димитър Димитров

УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет – Плевен

10:30-10:50 Ролята на операционната сестра при лапароскопската и роботизираната хиругия

1Кирил Драганов, 2Владислав Дунев, 2Надежда Хинкова

1Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“, гр. София

2УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет – Плевен

10:50-11:10 Training the trainers to improve outcomes in minimally invasive surgery

Tom Cecil

Peritoneal Malignancy Institute, Basingstoke, United Kingdom

11:10-11:30 Кафе пауза

11:30-13:00 Хирургия на живо

Роботизирана/лапароскопска хирургия

Телемост

Зала Амброаз Паре /Виртуална операционна зала OR 3600- УМБАЛ Света Марина”/УМБАЛ Георги Странски

Предава се синхронно в зала Амброаз Паре и Виртуална операционна зала OR 3600

Зала Амброаз Паре – свободен достъп

Виртуална операционна зала OR 3600:

11:30-12:00 брой участници – 10

12:00-12:30 брой участници – 10

12:30-13:00 брой участници – 10

13:00-13:30 Обедна почивка

13:30-17:00 Експериментална операционна, ТЕЛЕЦ

13:30-17:00 Практически упражнения

13:30-15:00 Работа с виртуални тренажори - последно поколение: Virta Med, Simulation Medical Future (SMF)

Симулационна зала, ТЕЛЕЦ

15:00-17:00 Работа в експериментална операционна, ТЕЛЕЦ

18:00 Коктейл Добре дошли

фоайе ТЕЛЕЦ


11 май, събота, 2024 г.


7:00-18:00 Регистрация

Фоайе, ТЕЛЕЦ

| Зала 1 Амброаз Паре, ТЕЛЕЦ |

8:00-9:00 Официално откриване на конференцията

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

8:00-8:15 Встъпителни думи и приветствие

Славчо Томов

Президент на BAMIRS

Академик Григор Горчев

Почетен Президент на BAMIRS

8:15-8:45 Пленарна лекция

30 Years Progress in the Treatment of Endometrial Cancer:  Then and Now

Robert Holloway

Florida Hospital, USA

8:45-9:00 Дискусия

9:00-10:40 Научна сесия Гинекология 1

Модератори: Славчо Томов, Георги Николов, Николай Попов 

9:00-9:30 TRS Tissue Mechanical Removal Systems in Modern Hysteroscopy

Giuseppe Bigatti

Shanghai Jiaotong University, Renji hospital, China; Italy

9:30-9:50 Hysteroscopic treatment of intramural (G2-G4) fibroids

Georgi Nikolov

ReproBioMed Medical Centre, Sofia, Bulgaria

9:50-10:10 The art of Fetoscopy: a step toward minimally invasive fetal therapy in the womb

Petya Chaveeva

Dr. Shterev Hospital Sofia, Medical University – Pleven, Bulgaria

10:10-10:30 Minimally invasive approaches in the treatment of gynecological emergencies and some rare conditions

Slavcho Tomov

Saint Marina University Hospital, Medical University – Pleven, Bulgaria

10:30-10:40 Дискусия

10:40-11:00 Кафе пауза

11:00-13:00 Научна сесия Хирургия 2

Модератори: Никола Владов, Ивелин Такоров, Кирил Драганов, Пламен Иванов

11:00-11:20 Лапароскопска хирургия на стомах и гастроезофагеална връзка – 5-годишен опит на УМБАЛ „Софиямед“

Т. Атанасов

УМБАЛ „Софиямед“, гр. София

11:20-11:40 Миниинвазивна хирургия на стомах и гастроезофагеална връзка – 5-годишен опит на УМБАЛ „Св. Марина“

В. Божков

УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна

11:40-12:00  Лапароскопска и роботизирана стомашна хирургия. Пет годишен опит

М. Даскалова, Б. Асенова, И. Василев, Н. Кътев, В. Маринов, К. Драганов

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“, гр. София

12:00-12:20 Лапароскопска хирургия на стомах и гастроезофагеална връзка – 5-годишен опит на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология

Н. Владов, Ив. Иванов, С. Мърваков

Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА-София

12:20-12:40 Лапароскопска хирургия на стомах и гастроезофагеална връзка – 5-годишен опит на Първа клиника по коремна хирургия ВМА

И. Такоров

Първа клиника по коремна хирургия, ВМА, гр. София

12:40-13:00 Лапароскопска хирургия на стомах и гастроезофагеална връзка – 5-годишен опит на УМБАЛ „Еврохоспитал“

Н. Белев

УМБАЛ „Еврохоспитал“, гр. Пловдив

13:00-13:10 Дискусия

13:10-14:00 Обедна почивка

14:00-16:50 Научна сесия Хирургия 3

Модератори: Тома Пожарлиев, Добромир Димитров, Никола Колев

14:00-14:20 Лапароскопски или роботизиран подход – 5-годишен опит на УМБАЛ „Св. Марина“

Н. Колев

УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна

14:20-14:40 Минималноинвазивна колоректална хирургия – 5-годишен ретроспективен едноцентров анализ

Д. Димитров, М. Караманлиев, М. Шошкова

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ гр. Плевен, МУ-Плевен

14:40-15:00  Лапароскопска дебелочревна хирургия – 5-годишен опит на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология

Н. Владов, Ив. Иванов, С. Мърваков

Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА-София

15:00-15:20 Лапароскопска дебелочревна хирургия – 5-годишен опит на Първа клиника по коремна хирургия ВМА

И. Такоров

Първа клиника по коремна хирургия, ВМА, гр. София

15:20-15:40 Лапароскопска дебелочревна хирургия – 5-годишен опит на Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология ВМА

П. Иванов

Клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология, ВМА, гр. София

15:40-16:00 Лапароскопска дебелочревна хирургия – 5-годишен опит на Хиругичната клиника в УМБАЛ „Царица Йоана“

Н. Пенков

Хиругичната клиника, УМБАЛ „Царица Йоана“, гр. София

16:00-16:20 Лапароскопска дебелочревна хирургия – 5-годишен опит на Втора Хирургия в УМБАЛ „Александровска“

М. Соколов, С. Маслянков

Втора Хирургия в УМБАЛ „Александровска“, гр. София

16:20-16:40 Does minimally invasive surgery have a role in CRS and HIPEC?

Tom Cecil

Peritoneal Malignancy Institute, Basingstoke, United Kingdom

16:40-16:50 Дискусия

16:50-17:00 Кафе пауза

17:00-17:45 Сателитен симпозиум: Intermedica and CMR Surgical

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

Модератори: Ивелин Такоров, Никола Колев, Пламен Иванов

17:00-17:30 CMR Surgical. Transforming surgery for good

Mark Slack

Chief Medical Officer and Co-Founder of CMR Surgical

17:30-17:45 Дискусия

17:45-18:30 Общо събрание на BAMIRS

Провежда се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален

| Зала 2 Гален, ТЕЛЕЦ |

8:00-9:00 Официално откриване на конференцията

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

8:00-8:15 Встъпителни думи и приветствие

Славчо Томов

Президент на BAMIRS

Академик Григор Горчев

Почетен Президент на BAMIRS

8:15-8:45 Пленарна лекция

30 Years Progress in the Treatment of Endometrial Cancer:  Then and Now

Robert Holloway

Florida Hospital, USA

8:45-9:00 Дискусия

9:00-10:30 Научна сесия Урология 1

Модератори: Маринчо Георгиев, Красимир Янев

9:00-9:45 Robotic Laparoscopic Surgery in Urology - what really counts

Jens Rassweiler

Germany

 9:45-10:05 Съхраняване на съдово-нервния сноп при RARP при пациенти с виоск онкологичен риск - да или не

Маринчо Георгиев

УМБАЛ “Александровска”, Клиника по Урология, Медицински университет –

София

10:05 - 10:25 Интраоперативна ехография при лапароскопска парциална резекция на бъбрека по повод туморни заболявания

Иван Лилянов, Славина Котова ,Красимир Янев, Маринчо Георгиев

УМБАЛ”Александровска”, Клиника по Урология, Медицински университет София

10:25-10:30 Дискусия

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-13:00 Научна сесия Урология 2

Модератори: Николай Колев, Боян Атанасов

11:00-11:20 Работ-асистирана органосъхраняваща  резекция на дистален уретер за преходно-клетъчен карцином и пластична реконструкция на уретеровезикоалното свързване

Калоян Давидов

УМБАЛ Софиямед, Клиника по урология, гр. София

11:20-11:40 Робот-асистирана срещу лапароскопска радикална нефректомия – сравнителен ретроспективен анализ

Т. Рашковски1, П. Димитров1, А. Атанасов2, Б. Атанасов2, Н. Колев1

1УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Клиника по урология,2УМБАЛ „Св. Марина“, Клиника по урология, Медицински Университет – Плевен

11:40-12:00 Сравнително изследване на лапароскопска и робот-асистирана енуклеация при ДПХ

Атанасов Ж., Ванов А., Николов Н., Пенев Б., Величков С., Анатолиев А., Партенов А., Льоскова Р., Дунев В., Атанасов Б.

УМБАЛ „Света Марина“, Клиника по урология, Медицински Университет – Плевен

12:00-12:20 Лапароскопска уретероцистонеоанастомоза при продължителни стриктури в дисталната част на уретера

Ванов А., Атанасов Ж., Николов Н., Пенев Б., Величков С., Анатолиев А., Партенов А., Льоскова Р., Дунев В., Атанасов Б.

УМБАЛ „Света Марина“, Клиника по урология, Медицински Университет – Плевен

12:20-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-16:40 Научна сесия Гинекология 2

Модератори: Григор Горчев, Явор Корновски, Емил Ковачев

14:00-14:20 Радикална параметректомия – съвременни оперативни подходи

Григор Горчев

УМБАЛ “Света Марина”, Медицински университет - Плевен

14:20-14:40 Лапароскопска тазова лимфна дисекция - усложнения и превенция на усложненията

Ф. Орцева1, Я. Корновски1,2, С. Славчев1,2, С. Костов1,3, Й. Иванова1,2, М. Радославова1,  Е. Александрова1, Ж. Безе1, С. Георгиева1

1МБАЛ,, Св. Анна-Варна“ Гинекологична клиника; 2МУ-Варна; 3МУ-Плевен,  Научно Изследователски Институт

14:40-15:00 Хистероскопска морселация – терапевтични предизвикателства

Е. Ковачев, С. Анжел, А. Тодорова

СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“, Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна

15:00-15:20 Мястото на хистероскопията и лапароскопията в  лечението на Isthmocele

М. Радославова1, Я. Корновски1,2, С. Славчев1,2, С. Костов1,3, Й. Иванова1,2, С. Георгиева1, Е. Александрова1, Ж. Безе1, Ф. Орцева1

1МБАЛ,, Св. Анна-Варна“ Гинекологична клиника; 2МУ-Варна; 3МУ-Плевен,  Научно Изследователски Институт

15:20-15:40 Изкуствен интелект в минимално инвазивната гинекологична хирургия

Георги Пранджев

УМБАЛ “Света Марина” - Плевен, Медицински университет - Плевен

15:40-16:00 Клинично значение на ранното лапароскопско лечение на тубоовариален абсцес

Ж. Безе , Я. Корновски, С. Славчев, С. Костов, Й. Иванова, Ф. Орцева, С. Георгиева, М. Радославова, Е. Александрова

Гинекологична клиника, МБАЛ,, Св.Анна - Варна“, МУ-Варна

16:00-16:20 Хирургична анатомия на предна коремна стена - приложение в лапароскопската хирургия

Е. Александрова, С. Костов, Я. Корновски, С. Славчев, Й. Иванова, Ж. Безе,  Ф. Орцева, М. Радославова, С. Георгиева

Гинекологична клиника, МБАЛ,, Св.Анна - Варна“, МУ-Варна

16:20-16:40 Дискусия

16:40-17:00 Кафе пауза

17:00-17:45 Сателитен симпозиум: Intermedica and CMR Surgical

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

Модератори: Ивелин Такоров, Никола Колев, Пламен Иванов

17:00-17:30 CMR Surgical. Transforming surgery for good

Mark Slack

Chief Medical Officer and Co-Founder of CMR Surgical

17:30-17:45 Дискусия

17:45-18:30 Общо събрание на BAMIRS

Провежда се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

| Зала 3 Александър Флеминг, Факултет Фармация |

9:00-10:30 Научна сесия Хирургия 1

Модератори: Росен Димов, Цветан Минчев

9:00-9:20 Робот-асистирани сегментектомии

Цветан Минчев, А. Ангелов, Сл. Бизьоков, Е. Манолов, Ст. Богданов

Клиниката по гръдна хирургия, УМБАЛ „ Токуда“, гр. София

9:20-9:40 Роботизирана колоректална хирургия - резултати и акценти от нашите случаи

Г. Костов, Р. Димов

Клиника по хирургия, УМБАЛ ‘‘Каспела‘‘, МУ-Пловдив

9:40-10:00 Лапароскопска трансгастроколична некректомия при остър некротичен панкреатит

А. Милчев, Ив. Такоров, В. Михайлов, В. Иванов, П. Димитров, Гледжарска

Първа клиника по коремна хирургия, ВМА, гр. София

10:00-10:20 Лимфна дисекция при стомашен карцином - методи и техники на изпълнение

Ст. Иванов, Ст. Кормов, Н. Джалов

Клиника по хирургия, УМБАЛ ‘‘Каспела‘‘, МУ-Пловдив

10:20-10:30 Дискусия

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-13:00 Научна сесия за Специалисти по здравни грижи 1

Модератори: Надежда Хинкова, Стефан Бузалов

11:00-11:20 Рискови фактори за ендометриална патология – роля на професионалиста по здравни грижи

Елица Стоянова-Петкова, Надежда Хинкова, Теодора Семова, Димитър Димитров, Ервин Местан

УМБАЛ “Света Марина”, Плевен, Медицински университет - Плевен

11:20-11:40 Роля на операционната акушерка при лапароскопска хистеректомия

Даниела Нейкова

УМБАЛ “Света Марина”, Плевен

11:40-12:00 Роля на операционната акушерка при хистерорезекция

Павлина Радоева

УМБАЛ “Света Марина”, Плевен

12:00-12:20 Роля на операционната акушерка при хистероморселация

Никол Къчева

УМБАЛ “Света Марина”, Плевен

12:20-12:40 Анестезия при робот-асистирана и лапароскопска хирургия. Роля и поведение на анестезиолагичната сестра

Десислава Генова

УМБАЛ “Света Марина”, Плевен

12:40-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:40 Научна сесия за специалисти по Здравни грижи 2

Модератори: Димитър Стойков, Владислав Дунев

14:00-14:20 Роля на операционната сестра при бариатрична хирургия

Цветелина Събева

УМБАЛ “Света Марина”, гр. Плевен

14:20-14:40 Минимално инвазивна хирургия при колоректален карцином. Роля на операционната медицинска сестра

Ема Цветанова

УМБАЛ “Света Марина”, гр. Плевен

14:40-15:00 Роля на операционната сестра при лазерно разбиване на камъни в бъбреците

Доротея Облашка

УМБАЛ “Света Марина”, гр. Плевен

15:00-15:20 Роля на операционната сестра при лапароскопска аденомектомия

Мариана Илиева

УМБАЛ “Света Марина”, Плевен

15:20-15:40 Дискусия

15:40-16:00 Кафе пауза

20:00 Официална вечеря

Ресторант Лайф


12 май, неделя, 2024 г.


| Зала 1 Амброаз Паре, ТЕЛЕЦ |

8:30-10:50 Научна сесия Хирургия 4

Модератори: Сергей Илиев, Драгомир Дарданов

8:30-8:50 Крива на обучение в роботизираната хирургия на ректум

А. Габърски1, Д. Димитров2, С. Илиев1

1Клиника по коремно-висцерална хирургия, УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, МУ-Плевен

2Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, МУ-Плевен

8:50-9:10 Концепцията за „Критичен изглед (Critical view)” в минимално-инвазивната коремна хирургия

Др. Дарданов

УМБАЛ „Лозенец“, гр. София

9:10-9:30   Робот-асистирани анастомози в колоректалната хирургия

Ст. Кормов, Ст. Иванов, Н. Джалов

Клиника по хирургия, УМБАЛ ‘‘Каспела‘‘, МУ-Пловдив

9:30-9:50 Криоаналгезия в областта на гръдната хирургия

Ст. Богданов, Цв. Минчев, А. Ангелов, Сл. Бизьоков, Е. Манолов

Клиниката по гръдна хирургия, УМБАЛ „ Токуда“, гр. София

9:50-10:10 Предварителни резултати от робот-асистирана стомашно-чревна хирургия с помощта на системата Da Vinci Xi

Д. Цанков, Б. Цанков, Н. Цанков, К. Костадинов, Х. Ферадова, К. Недялков

Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Света Марина“, гр. Плевен

10:10-10:30 Методи за оценка на кръвоснабдяването в колоректалната хирургия

Н. Джалов, Ст. Кормов, Ст. Иванов

Клиника по хирургия, УМБАЛ ‘‘Каспела‘‘, МУ-Пловдив

10:30-10:50 Лапароскопска и роботизирана колоректална хирургия. Пет годишен опит.

Н. Кътев, Б. Асенова, И. Василев,  М. Даскалова, В. Маринов, К. Драганов

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ "Токуда"

10:50-11:00 Дискусия

| Зала 2 “Гален”, ТЕЛЕЦ |

8:30-10:50 Научна сесия Гинекология 3

Модератори: Илия Карагьозов, Иван Костов, Светлозар Стойков

8:30-8:50 Ендоскопска корекция на анатомията при синдром на Herlyn-Werner-Wunderlich/OHVIRA/мюлерова аномалия клас U3bC2V2.

А. Чернев, Т. Карачорова, Н. Николова, М. Антонов, Н. Петракиева-Чернева

8:50-9:10 Място и роля на минимално-инвазивните подходи в диагностиката и лечението на овариалния карцином

Т. Семова

УМБАЛ “Света Марина”, гр. Плевен, МУ-Плевен

9:10-9:30 Лапароскопска точкова система, предвиждаща възможността за оптимална циторедукция при авансирал овариален карцином

С. Георгиева, С. Костов, Я. Корновски, С. Славчев, Й. Иванова, Ж. Безе, Ф. Орцева, М. Радославова, Е. Александрова

Гинекологична клиника, МБАЛ,, Св.Анна - Варна“, МУ-Варна

9:30-9:50 Робот-асистирана интервална хирургия след неоадювантна химиотерапия при авансирал овариален карцином

Б. Карафезиева, К. Янева, Г. Радински,  Т. Тотев, Н. Хинкова, Сл. Томов, Гр. Горчев

УМБАЛ "Света Марина” – Плевен, Медицински университет – Плевен

9:50-10:10 Ролята на Indocyanine green за оценката на регионалния лимфен басейн при пациентки с карцином на ендометриума

Д. Димитров

УМБАЛ "Света Марина” – Плевен, Медицински университет – Плевен

10:10-10:30 Робот-асистирана сентинелна лимфна дисекция при карцином на маточната шийка – 3-годишен опит

Б. Карафезиева, Г. Пранджев, Д. Димитров, К. Янева, Сл. Томов, Гр. Горчев

УМБАЛ "Света Марина” – Плевен, Медицински университет – Плевен

10:30-10:50 Дискусия

| Зала 1 Амброаз Паре, ТЕЛЕЦ |

11:00-11:15 Закриване на Конференцията

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

11:15-11:30 Заседание на Управителния съвет на BAMIRS