Предварителна научна програма

Прецизна хирургия, за по-добро бъдеще

“Precision Surgery for Better Future”

 

Първа Национална Конференция

Плевенски Минимално Инвазивни Дни

на Българската Асоциация по Минимално Инвазивна

 и Роботизирана Хирургия

(БАМИРХ)

с международно участие

 

Медицински университет – Плевен

Телекомуникационен Ендоскопски Център (ТЕЛЕЦ)

10-12 май 2024 г., гр. Плевен

Председател на Конференцията

Проф. Славчо Томов

 

Организационен комитет

Председател

Проф. Добромир Димитров

Членове

Проф. Росен Маджов

Проф. Росен Димов

Проф. Никола Колев

Проф. Красимир Янев

Проф. Ивелин Такоров

Проф. Боян Атанасов

Доц. Илия Карагьозов

Д-р Николай Попов

Д-р Валери Нецов

Акушерка Камелия Илиева

Научен комитет

Председател

Академик Григор Горчев

Членове

Минимално-инвазивна абдоминална хирургия

Генерал Венцислав Мутафчийски

Проф. Никола Владов

Проф. Тома Пожарлиев

Минимално-инвазивна торакална хирургия

Доц. Цветан Минчев

Минимално-инвазивна урологична хирургия

Проф. Марин Георгиев

Проф. Деян Анакиевки

Доц. Владислав Дунев

Минимално-инвазивна гинекологична хирургия

Проф. Явор Корновски

Проф. Емил Ковачев

Доц. Светлозар Стойков

Роботизирана хирургия

Проф. Красимир Иванов

Проф. Николай Колев

Научна сесия за специалисти по здравни грижи

Проф. Кирил Драганов

Д-р Георги Николов

Д-р Стефан Бузалов

 

 

10 май, петък, 2024 г.

 

8:00-18:00 Регистрация

Фоайе, ТЕЛЕЦ

 

9:00-16:00 Курс за млади лекари, специализанти и специалисти по здравни грижи

9:00-11:00 Зала 1 Амброаз Паре

9:00-9:10 Откриване на курса

9:10-11:00 Теоретична част

Модератори:

Tips and tricks

9:10-9:30 Лапароскопска абдоминална хирургия

Проф. Никола Владов

9:30-9:50 Минимално-инвазивна торакална хирургия

Доц. Цветан Минчев

9:50-10:10 Лапароскопска урологична хирургия

Проф. Марин Георгиев

10:10-10:30 Лапароскопска гинекологична хирургия

Академик Григор Горчев

10:30-10:50 Ролята на операционната сестра при лапароскопската и роботизираната хиругия

Проф. Кирил Драганов

10:50-11:00 Дискусия

11:00-12:30 Хирургия на живо

Роботизирана/лапароскопска хирургия

Телемост

Виртуална операционна зала OR 3600 - УМБАЛ Света Марина”/УМБАЛ Георги Странски

11:00-11:30 максимален брой участници – 10

11:30-12:00 максимален брой участници – 10

12:00-12:30 максимален брой участници – 10

12:30-13:00 Кафе пауза

13:00-16:00 Експериментална операционна, ТЕЛЕЦ

13:00-16:00 Практически упражнения

13:00-14:30 Работа с виртуални тренажори - последно поколение

Симулационна зала, ТЕЛЕЦ

14:30-17:00 Работа в експериментална операционна, ТЕЛЕЦ

18:00 ч Коктейл Добре дошли

фоайе ТЕЛЕЦ

 

 

11 май, събота, 2024 г.

 

7:00-18:00 Регистрация

Фоайе, ТЕЛЕЦ

 

Зала 1 Амброаз Паре, ТЕЛЕЦ

8:00-9:00 Официално откриване на конференцията

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

8:00-8:15 Встъпителни думи и приветствие

Славчо Томов

Президент на BAMIRS

8:15-8:45 Пленарна лекция

Robert Holloway

Florida Hospital, USA

8:45-9:00 Дискусия

9:00-10:30 Научна сесия Гинекология 1

Модератори:

9:00-9:20

9:20-9:40

9:40-10:00

10:00-10:20

10:20-10:30 Дискусия

 

10:30-11:00 Кафе пауза

 

11:00-13:00 Научна сесия Хирургия 1

Модератори:

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00 Дискусия

 

13:00-14:00 Обедна почивка

 

14:00-16:00 Научна сесия Хирургия 2

Модератори:

14:00-14:20

14:20-14:40

14:40-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00 Дискусия

16:00-16:15 Кафе пауза

 

16:15-17:00 Сателитен симпозиум

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

Модератори:

16:15-16:50

16:50-17:00 Дискусия

17:00-18:00 Общо събрание на BAMIRS

Провежда се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

 

 

Зала 2 Гален, ТЕЛЕЦ

8:00-9:00 Официално откриване на конференцията

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

8:00-8:15 Встъпителни думи и приветствие

Славчо Томов

Президент на BAMIRS

8:15-8:45 Пленарна лекция

Robert Holloway

Florida Hospital, USA

8:45-9:00 Дискусия

 

 

9:00-10:30 Научна сесия Урология 1

Модератори:

9:00-9:20 

 9:20-9:40 

9:40-10:00

10:00-10:20

10:20-10:30 Дискусия

10:30-11:00 Кафе пауза

 

11:00-13:00 Научна сесия Урология 2

Модератори:

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обедна почивка

 

14:00-16:00 Научна сесия Хирургия/Урология 3

Модератори:

14:00-14:20

14:20-14:40

14:40-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00 Дискусия

16:00-16:15 Кафе пауза

 

16:15-17:00 Сателитен симпозиум

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

Модератори:

16:15-16:50

16:50-17:00 Дискусия

17:00-18:00 Общо събрание на BAMIRS

Провежда се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

 

Зала 3 Александър Флеминг, Факултет Фармация

9:00-10:30 Научна сесия за специалисти по Здравни грижи 1

Модератори:

9:00-9:20

9:20-9:40

9:40-10:00

10:00-10:20

10:20-10:30 Дискусия

10:30-11:00 Кафе пауза

 

11:00-13:00 Научна сесия за Специалисти по здравни грижи 2

Модератори:

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00 Дискусия

 

13:00-14:00 Обедна почивка

 

14:00-16:00 Научна сесия Гинекология 2

Модератори:

14:00-14:20

14:20-14:40

14:40-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00 Дискусия

16:00-16:15 Кафе пауза

 

20:00 Официална вечеря

Ресторант Балкан

 

 

 

 

11 май, неделя, 2024 г.

 

Зала 1 Амброаз Паре, ТЕЛЕЦ

9:00-9:15 Закриване на Конференцията

Предава се синхронно в зали “Амброаз Паре” и “Гален”

 

9:15-9:30 Заседание на Управителния съвет на BAMIRS