bamigs logo bg

Организационен комитет

Организационен комитет

Председател

Проф. Добромир Димитров

Членове

Проф. Росен Маджов

Проф. Росен Димов

Проф. Никола Колев

Проф. Красимир Янев

Проф. Ивелин Такоров

Проф. Боян Атанасов

Доц. Илия Карагьозов

Д-р Николай Попов

Д-р Валери Нецов

Акушерка Камелия Илиева