bamigs logo bg

Такси

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ – до 20 април включително:

Членове на БАМИРХ,

заплатили членски внос – 100 лв.

Участници, които не са

членове на БАМИРХ – 150 лв.

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ – От 21 април до 09 май включително:

Членове на БАМИРХ,

заплатили членски внос – 150 лв.

Участници, които не са членове

на БАМИРХ – 200 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ на МЯСТО – От 10 – ти до 11 май включително:

Членове на БАМИРХ,

заплатили членски внос – 200 лв.

Участници, които не са членове

на БАМИРХ – 250 лв.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Членове на БАМИРХ:

Ранна 50 лв.

Късна 50 лв.

На място 50 лв.

Специализанти, които не са членове на БАМИРХ:

Ранна 150 лв.

Късна 200 лв.

На място 250 лв.

ТАКСА ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

Членове на БАМИРХ:

Ранна 30 лв.

Късна 30 лв.

На място 30 лв.

Мед. сестри и акушерки, които не са членове на БАМИРХ:

Ранна 50 лв.

Късна 50 лв.

На място 50 лв.

ТАКСА СТУДЕНТИ: 40 лв. - Ранна, късна и на място

КУРС ЗА МЛАДИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – практически упражнения

Такса – 100 лв.

Максимален брой участници - 30