bamigs logo bg

Проф. д-р Славчо Томов: Пациентите са запознати добре с роботизираната хирургия