Поредица уебинари - общопрактикуващият лекар в пътя на онкологичния пациент

SONM

ПОРЕДИЦА УЕБИНАРИ

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ ЛЕКАР  В ПЪТЯ НА ОНКОЛОГИЧНИЯ ПАЦИЕНТ

 

УВАЖАЕМИ колеги,

скъпи приятели,

С това второ съобщение ви напомняме, че Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) (https://nsoplb.com) и Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ) (https://bjcn.bg/) поемат инициатива за поредица от уебинари, които да представят и обсъдят функциите на общопрактикуващия лекар и същността на процесите на опортюнистичния скрининг, маршрута на онкологичния пациент и превенцията на онкологични заболявания. Нашата съвместна инициатива е импулс за модерен синергизъм между доболничната медицинска помощ и високоекспертната онкологична грижа.

Приемете поканата ни за първия уебинар Общопрактикуващият лекар в опортюнистичния онкологичен скрининг, който ще се проведе на 17 юни 2023 г.

Уебинарът е със свободна регистрация и ще бъде осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и фирмени изложби.

Порталът за регистрация и допълнителна информация вече e отворен и достъпен на https://gp.more-darzalas.digital/

Вярваме, че уебинарът ще бъде креативен и вдъхновяващ за всички нас.

От Организационния комитет